Taxatie en Expertisebureau Hugo van Oosterwijk

Bedrijfsprofiel 

  

Taxatie en Expertisebureau Hugo van Oosterwijk is zoals de naam al aangeeft een eenmans bedrijf. Het bedrijf is eind 2008 opgericht en verricht expertise en taxatie aan old- en young timers en campers. Daarnaast verzorg ik aankoopkeuringen of aankoopadviezen. Ook heb ik jarenlange ervaring binnen technische inspecties en restauraties van oldtimers.

 

In 1998 ben ik beëdigd als taxateur, en ik sta nu ingeschreven als registertaxateur VRT. Daarnaast is het bedrijf FEHAC erkend.

 

Ik ben onafhankelijk en niet gebonden aan instellingen, bedrijven en verzekeringsmaatschappijen. Dit betekent dat een verzekeraar die uw auto verzekert op basis van zo'n taxatie, als waarde vóór het ontstaan van de schade de waarde aanhoudt die in het taxatierapport is vastgelegd. Over het te verzekeren bedrag wordt overleg gepleegd met de eigenaar om tot een reële waardebepaling te komen.

 

Uiteraard verricht ik de taxaties conform Art. 7.960 van het Burgelijk wetboek

 

 

 

 

 

 

 
  

 


 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

Fehac erkend

 

Verenigd register van taxateurs

 

 

 

Burgerlijk Wetboek

7:960 BW - “De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.”

 

 

Top