Taxatie en Expertisebureau Hugo van Oosterwijk

Nuttige informatie

 

  

Bij schade

 

Zorg dat u altijd een Europees schadeformulier in de auto hebt.

Direct na de schade vult u, waar mogelijk samen met de tegenpartij, het Europees Schadeformulier in,bij voorkeur ter plekke.

Denk eraan om ook de achterkant van dat formulier in te vullen. Belangrijk is dat beide partijen het formulier ondertekenen. Het formulier kan in tweeën worden gesplitst, waardoor beide partijen een eigen exemplaar hebben.

Wordt u aansprakelijk gesteld voor een schade, dan is het niet geoorloofd zonder toestemming van de verzekeraar enige schuld of aansprakelijkheid te erkennen. Doet u dit toch, dan kunt u het recht op schadevergoeding verliezen.

 

 

Waarborgfonds

 

Als de schade toegebracht door een motorvoertuig van een onbekende tegenpartij, waaronder ook vallende lading wordt verstaan of een aanrijding terwijl uw auto geparkeerd stond, dan kan de schade mogelijkerwijs verhaald worden op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Dat kan ook als de tegenpartij niet verzekerd is. Het Waarborgfonds hanteert een eigen risico van € 136,13 per schade.

Een claim op het Waarborgfonds Motorverkeer moet voldoen aan het volgende:

  • De schade is in nederland ontstaan,
  • Er is aangifte gedaan bij de politie,
  • Er zijn minstens twee getuigenverklaringen,
  • Er is een schade aangifte formulier ingevuld. Bent u alleen WA verzekerd, zonder rechtsbijstandverzekering, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Waarborgfonds Motorverkeer (070) 3408200.

Website: www.wbf.nl

 

 

U hoeft geen schadeaangifteformulier op te sturen.

 

Als u uitsluitend WA verzekerd bent, geen rechtsbijstandverzekering heeft en de tegenpartij aansprakelijk is; Bij een ruitschade; Bij diefstal uit uw auto of diefstal van uw auto.

 

 

 

 

Top