Taxatie en Expertisebureau van Oosterwijk

Taxatie van uw klassieke voertuig

 

 

Wat zijn de kosten en wat krijg ik daarvoor? 

 

De standaard prijs voor een taxatie van een klassieker/oldtimer bedraagt  € 135,-   

 

(of bij mij thuis of in Schiedam voor €115,-). incl. BTW 

 

Hiervoor ontvangt u een uitgebreide rapportage met foto`s als PDF bestand, klaar om door te mailen naar uw verzekeraar en desgewenst ook een schriftelijk rapport (hiervoor berekenen wij €5,- administratiekosten). De taxatie vindt plaats bij u aan huis, of op een andere locatie.  

 

In het geval dat meerdere taxaties op hetzelfde adres kunnen worden uitgevoerd kunnen we een gereduceerd tarief rekenen. Voor clubtaxaties tijdens evenementen: prijs in overleg. 

Het is handig een kopie van het kentekenbewijs paraat te hebben tijdens de taxatie. 

Indien aanwezig zijn foto's van de restauratie en de gegevens over de historie van de wagen interessant en natuurlijk van invloed op de waardebepaling. 

 

Er zijn 3 verzekeringsvormen voor uw klassieker: 


Wettelijke Aansprakelijkheid (WA-dekking). Verzekering biedt dekking voor schade die u aan anderen toebrengt. Vaste premie  

WA/Beperkt Casco. Naast schade aan anderen is de auto ook verzekerd tegen schade die van buitenaf komt. Schade als brand-, diefstal-, storm- en hagelschade. Ook ruitbreuk zit in deze verzekeringsvorm. De basis voor de premie is de getaxeerde waarde. 

WA/Volledig Cascoverzekering is de meest uitgebreide verzekering voor uw oldtimer, als bovengenoemd maar nu is ook uw eigen schuldschade verzekerd. De premie wordt weer berekend over de getaxeerde waarde. 


Aan welke eisen moeten mijn auto en ik voldoen om in aanmerking te komen voor de meeste klassiekerpolissen?   

 

Aanvrager ouder dan 24 jaar  

Bouwjaar auto ouder dan 15 jaar  

Casco bij taxatie door erkend taxateur 

Geldigheidsduur taxatie maximaal 3 jaar  

 

Het taxatierapport wordt uitsluitend aan de opdrachtgever verstrekt. Het rapport is niet overdraagbaar. Onze rapporten zijn doorgaans 3 jaar geldig.  

 

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten die het gevolg zijn van onjuiste informatie en/of onvolledige informatie noch voor verborgen en/of eigen gebreken.

 

 

 

                             

 

Top